SHŠ In Taberna - Spolupracujeme - SHŠ In Taberna

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

S kým spolupracujeme:

YMCA Brno

Je mládežnická organizace na světě. Je to křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové občanské sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.


Polypeje

Spolek Polypeje vznikl v roce 1994 (jako občanské sdružení) z občanské iniciativy, a je tudíž spolkem, který má statut neziskové organizace. Jedním z podstatných důvodů vzniku tohoto spolku byla právě záchrana a statické zajištění hradu Cimburku. Lví podíl na vzniku této aktivity měl Filip Manoušek, který náš spolek vedl od vzniku až do svého skonu v roce 2012.


Novus Origo
Skupina zabývající se fire-show, light-show, šermem z období gotiky, nebo zajišťováním akcí s historickým nádechem od A do Z. 
SHŠ Khaern M'orhen o.s.
Jsme skupina věnující se historickému šermu. Mohli jste nás vidět převážně na fantasy akcích, či akcích našich spřátelených skupin. Momentálně jsme v přerodu a přezbrojování, abychom se mohli plně věnovat rekonstrukci konce 14 století, včetně našeho jména, kdy se vám představíme jako družina Smila z Kunštátu a Lestnice.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky